Striekaná penová PUR izolácia Crossin® = riešenie izolácie raz a navždy
Nemecká kvalita za slovenské ceny. Viac ako 13 ročné skúsenosti so striekanými izoláciami.
Späť na produkty

Pena s otvorenými bunkami Crossin® Attic Soft

Zateplenie pokrovia alebo stropu

Crossin® Attic Soft je striekaná pena (PUR) s otvorenými bunkami s vynikajúcimi izolačnými a protihlukovými vlastnosťami. Pena Crossin Attic Soft má všetky vlastnosti, aké sa očakávajú od moderných izolačných materiálov. Kľúčové technické parametre, ako napr. súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/(m·K) a nízka nasiakavosť Wp≤0,85 kg/m2, radia tento produkt k jedným z najlepších na trhu.

Pomerne jednoduchý spôsob aplikácie a vynikajúca priľnavosť k najrôznejším stavebným materiálom zaručujú súvislú vrstvu izolácie bez akýchkoľvek škár, čo aj pri veľmi komplikovaných konštrukciách umožňuje účinnú elimináciu tepelných mostov. Nízka hmotnosť znamená, že izolačná vrstva peny nezaťažuje stavebnú konštrukciu. V porovnaní s ostatnými dostupnými izolačnými materiálmi a systémami s otvorenými bunkami dlhodobo zaručuje zachovanie primárnych tepelných a zvukových parametrov.

Crossin® Attic Soft PUR pena má unikátny systém Bio Defense Technology, ktorý účinne bráni vytváraniu pliesní a húb na povrchu izolačného materiálu.

POUŽITIE

Pena Crossin® Attic Soft je určená na vnútorné tepelné a akustické izolácie aplikovaným nástrekom. Slúži na efektívne zatepľovanie podkroví, rôznych striech, stropov, ako aj vnútorných stien. Dokonale funguje v drevených, murovaných, oceľových aj skeletových konštrukciách. Používa sa v rodinných domoch, obytných, priemyslových a verejných budovách, ale aj v hangárocha a nebytových priestoroch.

Technické parametre

 • pena s otvorenými bunkami, polotuhá (mäkká),
 • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/(m·K),
 • krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením Wp≤0,85 kg/m2,
 • obsah zatvorených buniek ≤ 20%,
 • bezškárová vrstva izolácie
 • zjavná hustota jadra nastriekanej peny 7 ± 1,5 kg/m3,
 • súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary, μ: 3,
 • speňovanie oxidom uhličitým (bez použitia prípravkov poškodzujúcich ozónovú vrstvu),
 • bezpečnosť pre životné prostredie – neobsahuje HFC a PBDE,
 • trieda D zvukovej pohltivosti,
 • trieda E v reakcii na oheň.

Výhody

 • vysoká účinnosť tepelnej izolácie,
 • elimináciou tepelných mostov,
 • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/(m·K),
 • efektívna aplikácia aj v ťažko dostupných priestoroch,
 • možnosť priameho použitia na rôzne druhy materiálov (drevo, fólia, plech, betón),
 • odolnosť proti riziku vytvárania pliesní a húb vďaka použitiu technológie Bio Defense,
 • vynikajúca zvuková izolácia,
 • nízka nasiakavosť a vynikajúca regulácia vlhkosti,
 • krátkodobá nasiakavosť čiastočným ponorením Wp≤0,85 kg/m2,
 • počas celej doby používania nedochádza k degradácii materiálu (zrážaniu, zmršťovaniu, posunom),
 • odolnosť proti vetru pri zachovaní paropriepustnosti vzduchu.