Striekaná izolácia EXY = celoživotná úspora energií.

www.striekaneizolacie.sk

Striekaná izolácia
EXY 39 - tvrdá pena - s uzavretou štruktúrou buniek

POZOR!! Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatné vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštukcia ktoré v celkovom súčte o oveľa lepšie zlepší Tepelný odpor R celkovej konštrukcie. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletné stavebné konštrukcie čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.

EXY 39 Číslo normy Hodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm   4 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0206 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,022 (W/m.K)
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu ČSN EN ISO 10456 0,023 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 41,5 (kg/m3)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -1,3 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -1,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,1 (%)
Reakce na oheň EN ISO 11925-2 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,14 (kPa)
Zkouška tlakem ČNS EN 826 182,8 (kPa)
Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky ČNS EN 1607 232,2 (kPa)

 

Hrúbka vrstvy EXY 39 Tepelný odpor R (m2.K/W) Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
30 mm 1,30 0,77
40 mm 1,74 0,57
50 mm 2,17 0,46
60 mm 2,61 0,38
70 mm 3,04 0,33
90 mm 3,91 0,26

Striekaná penová PUR izolácia EXY = riešenie izolácie raz a navždy


<<  späť na produkty
RÝCHLY KONTAKT
STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o., Liptovský Mikuláš

Tel.: 0948 949 958
www.striekane-izolacie.sk
www.striekaneizolacie.sk
DOPYTOVÝ FORMULÁR VYŽADUJTE CERTIFIKÁTY POROVNANIE IZOLÁCIÍ

Čo je Striekaná izolácia
Výhody Striekanej (pur) izolácie

Copyright © STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.