Striekaná izolácia EXY = celoživotná úspora energií.

www.striekaneizolacie.sk

Striekaná izolácia
EXY 09 - mäkká pena - s otvorenou štruktúrou buniek

EXY 09 Číslo normy Hodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm   2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu ČSN EN ISO 10456 0,039 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Nasiakavosť EN 1609 0.97 (Kg/m2)
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1608 19,2 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,04 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 2,8

 

Hrúbka vrstvy EXY 09 Tepelný odpor R (m2.K/W) Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
100 mm 2,56 0,39
120 mm 3,08 0,32
150 mm 3,85 0,26
160 mm 4,10 0,24
180 mm 4,62 0,22
200 mm 5,13 0,19
250 mm 6,41 0,16

Našu penu spoznáte podľa charakteristického oranžového zafarbenia.

Striekaná penová PUR izolácia EXY = riešenie izolácie raz a navždy


<<  späť na produkty
RÝCHLY KONTAKT
STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o., Liptovský Mikuláš

Tel.: 0948 949 958
www.striekane-izolacie.sk
www.striekaneizolacie.sk
DOPYTOVÝ FORMULÁR VYŽADUJTE CERTIFIKÁTY POROVNANIE IZOLÁCIÍ

Čo je Striekaná izolácia
Výhody Striekanej (pur) izolácie

Copyright © STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.